Tagged: sahte işyeri

nik shuliahin 251237 - Sahte Sigortalılık Nedir? Sonuçları Nelerdir?

Sahte Sigortalılık Nedir? Sonuçları Nelerdir?

Sahte Sigortalılık Nedir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olmanın ilk şartı...