Tagged: işyeri bildirgesi

işyeri evrak sgk - İşyerinizi SGK’ya Bildirmeyi Unutmayın

İşyerinizi SGK’ya Bildirmeyi Unutmayın

İşyeri Nedir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre işyeri, sigortalı sayılanların işlerini yaptıkları yerlerdir. Yani SGK...