Tagged: işveren

mesai kalma - Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?

Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?

Fazla Mesai Nedir? Türleri Nelerdir? Çalışma hayatında en çok karşılaşılan kavramlardan biri halk arasında fazla mesai denilen fazla çalışmadır. Fazla...

isci ozluk dosyasi - İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

İşçi özlük dosyası düzenleme, saklama ve ibraz etme yükümlülüğü 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75’nci maddesinde yer almaktadır. Buna göre; işverenler,...

mali tatil takvimi - Mali Tatil Uygulaması

Mali Tatil Uygulaması

Mali tatil uygulaması, ilk olarak, 15/03/2007 tarihinde kabul edilerek 28/03/2007 tarihinde 26476 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan 5604 sayılı Mali...

işyeri evrak sgk - İşyerinizi SGK’ya Bildirmeyi Unutmayın

İşyerinizi SGK’ya Bildirmeyi Unutmayın

İşyeri Nedir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre işyeri, sigortalı sayılanların işlerini yaptıkları yerlerdir. Yani SGK...

aşk - Ey Aşk! Sen Kıdem Tazminatına Kadirsin

Ey Aşk! Sen Kıdem Tazminatına Kadirsin

1475 Sayılı Mülga İş Kanunu’nun  yürürlükte olan 14. maddesinde kıdem tazminatı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Kıdem tazminatının ayrıntılarını öğrenmek için “Kıdem Tazminatından...

coins 15233832222 - Hangi Hallerde Ücret Bankadan Ödenmelidir?

Hangi Hallerde Ücret Bankadan Ödenmelidir?

Ücretin tanımına ve ödenme şekline ilişkin düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32’nci maddesinde yer almaktadır. Buna göre; ücret, kural olarak,...