Tagged: işe giriş bildirgesi

tristan colangelo 39719 - Sigortalılar En Geç Ne Zaman Kuruma Bildirilmelidir?

Sigortalılar En Geç Ne Zaman Kuruma Bildirilmelidir?

Giriş İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu açısından yerine getirmesi gereken en önemli sorumluluklardan birisi, işe alınan sigortalıları süresi içerisinde Kuruma bildirmektir....