Ölüm Aylığı Hangi Hallerde Bağlanır?emoji4 300x69 - Ölüm Aylığı Hangi Hallerde Bağlanır?


token 1379518222 - Ölüm Aylığı Hangi Hallerde Bağlanır?

Ölüm Aylığının Bağlanma Şartları

Ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığının bağlanabilmesi için ölen sigortalı adına en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekir. Eğer ölen sigortalının 1800 günü yoksa ve bu kişi 4/a’lı (ssk) ise, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldır sigortalı olması ve adına toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekir. Burada dikkat edilecek olursa, borçlanma süreleri 900 günün hesabında dikkate alınmaz.

Diğer yandan SGK’dan aylık alırken veya aylığa hak kazanmakla birlikte işlemler henüz tamamlanmamışken ya da sigortalı olarak çalışmaya başlaması nedeniyle aylığı kesilmişken ölenlerin hak sahiplerine de ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığının bağlanması için yazılı hak sahiplerinin yazılı istekte bulunması gerekir. Ölüm aylığı bağlanmasında dikkat edilecek bir başka husus daha bulunmaktadır. 4/b (bağ-kur) sigortalısının ölümü halinde hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının kendi sigortalılığından dolayı genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya varsa ödenmesi gerekir.


Ölüm Aylığının Hesaplanması

Ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanmasında, sigortalının aylık alırken veya aylığa hak kazandıktan sonra ölmesi durumunda, aldığı veya hak kazandığı aylığı esas alınır. Hak sahiplerine bu aylık üzerinden ölüm aylığı bağlanır. Eğer sigortalı aylığa hak kazanmış ancak tekrar çalışmaya başladığı için aylığı kesilmiş ve bu durumdayken ölmüşse sigortalının ölüm tarihi esas alınarak yeniden tespit edilecek aylığı hesaplanır. Hak sahiplerine de bu aylık üzerinden ölüm aylığı bağlanır. Sigortalının çalışırken öldüğü durumlarda, eğer ölen sigortalı 4/b (bağ-kur) veya 4/c’li (emekli sandığı) ise ve 9000 günden az primi varsa 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla ise toplam prim gün sayısı üzerinden hesaplanacak aylık esas alınır. Ölen sigortalı 4/a’lı ise ve 7200 günden az primi varsa 7200 gün üzerinden, 7200 gün ve daha fazla ise toplam prim gün sayısı üzerinden hesaplanacak aylık esas alınır.

wallet 90856922 - Ölüm Aylığı Hangi Hallerde Bağlanır?

Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması

Ölüm aylığı ölen sigortalının eşine, çocuklarına ve ana babasına bağlanır. Ancak sayılan kişilerin ölüm aylığından yararlanması için bazı şartları taşımaları gerekir. Ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylığın paylaştırılmasına baktığımızda, ölen sigortalının dul eşine ölüm aylığının % 50’si bağlanır. Eğer dul eşin aylık bağlanmış çocuğu yoksa ve eş çalışmıyorsa veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyorsa ölüm aylığının %75’i bağlanır.

Ölen sigortalının çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklarından; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görüyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim görüyorsa 25 yaşını doldurmayan çocuklarının, malûl çocuklarının ve yaşına bakılmaksızın evli olmayan ya da boşanmış olan kızlarının her birine ölüm aylığının % 25’i bağlanır. Çocukların hem annesi hem de babası yoksa her birine ölüm aylığının % 50’si bağlanır. Ölen sigortalının evlatlığına da ölüm aylığı bağlanır.

Ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından hisse artarsa ana ve babanın gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25 oranında aylık bağlanır. Ana ve baba 65 yaşın üstünde ise artan hisseye bakılmadan toplam % 25 oranında aylık bağlanır.

Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalının aylığını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır.

Ölüm Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması

Ölüm aylığı, sigortalının ölüm tarihini takip eden ayın başından itibaren başlatılır. Ölüm aylığına hak kazanmak için gerekli şartlar, sigortalının ölümünden sonra tamamlanmışsa ölüm aylığı bu şartların tamamlandığı tarihi takip eden ayın başı olur. Hak kazanılan ölüm aylığı 5 yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar ve zamanaşımına uğrayan aylıklar bir daha alınamaz.

Ölüm aylığı bağlanan dul eş evlenirse aylığı kesilir. Daha sonra boşanırsa ölüm aylığı başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren yeniden bağlanır. Ancak dul eşin ikinci evlendiği eşi de ölür ve ondan da ölüm aylığına hak kazanırsa sadece yüksek olan aylığı alır.

Ölen sigortalının çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir almayan kızına, boşanmış veya dul kalmış kızına bağlanan ölüm aylığı kızın evlenmesi, çalışması ya da gelir veya aylık alması halinde kesilir. Gerekli şartları sağlarsa tekrar bağlanır. Ölen sigortalının erkek çocuklarının ölüm aylığı da aylık almaları için gerekli şartları sağlamadığı durumlarda kesilir. Erkek ve kız çocukları sigortalı olarak bir yerde çalışırsa ölüm aylığı kesilir. Bunun tek istisnası askeri okullarda okuyan çocukların sigortalı olarak bir yerde çalışmaları durumudur. Bu şekilde çalışan çocukların ölüm aylığı kesilmez.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir