SSK ve Bağ-Kur’ luların GSS’ den Faydalanma Süreleriemoji4 150x150 - SSK ve Bağ-Kur' luların GSS' den Faydalanma Süreleri


SSK’lı olarak bir işyerinde çalışmaya başlayanlar, sağlık hizmet sunucusuna yani hastaneye başvuru yaptıkları tarihten önceki son bir yıl içinde en az 30 gün GSS (genel sağlık sigortası) prim ödeme gün sayıları var ise sağlıktan faydalanmaktadır.

01.10.2008 tarihi yani 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4/a’lı (SSK) olarak çalışan kişi, işten çıkış tarihinden itibaren geriye dönük bir yıl içinde 90 günlük GSS primi var ise 100 gün boyunca sağlık hizmetinden yararlanabilmektedir. Şayet işten çıkış tarihinden itibaren geriye dönük en az 30 günlük GSS primi ödenmiş ise yalnız 10 gün sağlıktan yararlanabilmektedir. İşten çıkış tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden SSK’lı olarak işe başladığında, başladığı tarih itibariyle sağlık hizmetinden yararlanabilecektir. İşten çıkış tarihinden bir yıl sonra sigortalı olarak çalışmaya başladığı takdirde 30 günlük sigortalı bildiriminden sonra GSS’ den yararlanmaya başlayacaktır.
Bağ-Kur’lu olarak çalışan sigortalılar ise sağlıktan yararlanmak istedikleri tarih itibariyle geriye dönük olarak en az 30 günlük prim ödeme günü ve 60 günden fazla prim borcu olmaması durumunda GSS’ den yararlanabileceklerdir. 60 güne kadar olan prim borçları, sağlık hizmeti almasına engel değildir. 4/b’li çalışanların, işi bırakma tarihinden sonra geriye dönük olarak bir yıl içerisinde toplam 100 gün prim ödemeleri varsa prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetinden yararlanabilirler. 90 günden daha az prim ödemesi varsa 10 gün boyunca sağlık hizmeti alabilirler.

– Sigortalının Eşi;

Sigortalının eşi de aynı sigortalı gibi yukarıda belirtilen sürelerde genel sağlık sigortasından yararlanabilecektir.

– Sigortalının Çocukları;

18 yaşını doldurmamış çocuklar, anne – babasının üzerinden yararlanmasına bakılmaksızın, 20 yaşını doldurmamış çocuklar, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde,

25 yaşını doldurmamış çocuklar, yüksek öğrenim görmesi halinde,

Malul olan çocuklar, yaş haddine bakılmaksızın bekar olmaları koşuluyla,

sağlık hizmetinden yararlanabileceklerdir.

01.10.2008 tarihinden önce anne veya babası üzerinden sağlık hizmetinden yararlanan bekar kız çocukları evleninceye veya sigortalı olarak çalışmaya başlayıncaya kadar sağlık hizmetinden yararlanabileceklerdir. Boşanma veya işten çıkış durumlarında ise yukarıda açıklanan şartlara tabi olarak sağlık hizmetinden yararlanabilirler.

-Sigortalının Anne ve Babası;

Anne ve babanın çocuğundan dolayı genel sağlık sigortasından yararlanabilmesi için anne/babanın aylık veya gelirinin olmaması, geliri var ise asgari ücretin vergi ve sigorta primleri düşüldükten sonra kalan tutardan az olması ve diğer çocuklarının üzerinden sağlık yardımından yararlanmaması gerekmektedir.

GSS (genel sağlık sigortası) için artık gelir testi yapılmasına gerek olmadığını hatırlatır, konu ile ilgili “GSS İçin Gelir Testi Yapılmasına Gerek Yok” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir