Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Alınmasının İstisnaları


Katılım Payı Nedir ve Nasıl Tahsil Edilir?

Bilindiği üzere, sağlık hizmetlerinden faydalanmak istediğimizde genellikle katılım payı adı altında ödenmesi gereken bir tutarla karşılaşılmaktadır. Bu tutar, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunan kurum/kuruluşlar veya eczaneler aracılığıyla doğrudan ya da Kurumdan gelir/aylık alanların gelir/aylıklarından kesinti yapılması yoluyla dolaylı olarak tahsil edilmektedir.


emoji5 150x150 - Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Alınmasının İstisnaları


Katılım Payı Uygulamasının İstisnaları

Katılım payı uygulamasının istisnaları; yani katılım payı alınmayacak durumlar, katılım payı alınmayacak kişiler ve katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri aşağıda sıralanmıştır:

 • İş kazası ve meslek hastalığı hallerindeki sağlık hizmetleri,
 • Askeri tatbikatlarda sağlanan sağlık hizmetleri,
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki afetler ile 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereğince ilan edilen savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri,
 • Aile hekimi tarafından yapılan muayeneler ile kişinin hastalıktan korunması veya sağlıklı olma halinin sürdürülmesi amacıyla sağlanan koruyucu sağlık hizmetleri,
 • Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; Kurum tarafından belirlenen kronik hastalıklar ile hayati önemi haiz vücut dışı protez ve ortezler, organ nakli, doku nakli ve kök hücre nakli,
 • Kurumun sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını veya iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını tespit etmek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında talep ettiği kontrol muayeneleri,
 • 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ve eşleri,
 • 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
 • Harp malullüğü aylığı alan kişiler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişileri,
 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık kişiler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
 • 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,
 • Anne ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,
 • Vazife malulleri,
 • Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, askerî öğrenci olanlar ile astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar,
 • Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan/okumaya devam eden öğrenciler ile polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar,
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okuyan/okumaya devam edenler ile subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar,
 • Kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetleri,
 • Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar, yedek subay öğrencileri ve adayları, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları,
 • Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında sağlık hizmeti giderleri kabul eden devlet tarafından karşılanacağı hüküm altına alınan, Türkiye’de eğitim/öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, ve

Uluslararası Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında sağlık hizmeti giderleri kabul eden devlet tarafından karşılanacağı hüküm altına alınan, Türkiye’de Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim/öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir