Kız Çocuklarının Sağlıktan Yararlanmasıemoji4 - Kız Çocuklarının Sağlıktan Yararlanması


Kız çocuklarının sağlıktan yararlanması konusu 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla birlikte az da olsa kafa karışıklığına yol açmaktadır. 5510 sayılı Kanuna göre kız ve erkek çocuklar, yükseköğrenim görmeleri ve bekar olmaları halinde en fazla 25 yaşına kadar anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alabilmektedir. Peki durum böyleyken, günümüzde 25 yaşından büyük kız çocukları, anne veya babası üzerinden hala nasıl sağlıktan yararlanabilmektedir? Bu sorunun cevabı 01.10.2008 tarihinde yatmaktadır. Gelin bu konuyu ayrıntısıyla aşağıda açıklamaya çalışalım.
01.10.2008 Tarihinden Önce Anne veya Babası Üzerinden Sağlıktan Yararlananların Durumu

anne kız - Kız Çocuklarının Sağlıktan Yararlanması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce anne veya babası üzerinden sağlıktan yararlanan kız çocukları ise mülga 506 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacaktır. Dolayısıyla anne veya babası 01.10.2008 tarihinden önce işe girmiş olan ve bu sayede 01.10.2008 tarihinden önce sağlıktan yararlanan kız çocukları, bu haklarını halen devam ettirebilmektedir.

İşe Girme İşten Çıkma Gibi Durum Değişikliklerinde Ne Olur?

işe giren kız çocuğu - Kız Çocuklarının Sağlıktan Yararlanması

01.10.2008 tarihinden önce anne veya babası üzerinden sağlıktan yararlanan kız çocuklarının, durumlarında değişiklik olduğu zaman sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları 5510 sayılı Kanuna göre yeniden belirlenecektir. Kız çocukları, durum değişiklikleri ortadan kalkarsa yeniden ilgili kanunlarına göre sağlıktan yararlanabileceklerdir. Kız çocuklarının sağlıktan yararlanması hususunu bu konu çerçevesinde birkaç örnekle açıklamaya çalışalım;

Örnek 1: 15.06.2001 tarihinde işe başlayan sigortalının 25 yaşından büyük ve bekar kız çocuğu 05.06.2008 tarihinde işe girmiş olsun. Bu kişi, 05.06.2008 tarihinden itibaren çalıştığı süre boyunca kendi çalışmasından dolayı sağlıktan yararlanabilecek, anne veya babası üzerinden sağlıktan faydalanamayacaktır. Kız çocuğu, 11.02.2015 tarihinde işten ayrılırsa, bekar olması halinde 11.02.2015 tarihinden itibaren yeniden anne veya babasından dolayı sağlıktan faydalanabilecektir.

Örnek 2: 16.03.2000 tarihinde işe başlayan sigortalının 25 yaşından büyük ve bekar kız çocuğu 01.11.2013 tarihinde evlenmiş olsun. Bu kişi, 01.11.2013 tarihinden itibaren anne veya babası üzerinden sağlıktan faydalanamayacaktır. 12.05.2016 tarihinde eşinden boşanan kız çocuğu, 12.05.2016 tarihi itibari ile yeniden anne veya babası üzerinden sağlıktan yararlanmaya devam edebilecektir.

Anne veya Babası İlk Defa 01.10.2008 Tarihinden Sonra İşe Girenlerin Durumları

kız çocukları - Kız Çocuklarının Sağlıktan Yararlanması

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun, sağlıktan yararlanması açısından kız ve erkek çocuklar için herhangi bir ayrıma gitmemiştir. Genel sağlık sigortasına tabi olan kişinin, kendisi üzerinden sağlıktan yararlanabilmesi için çocuklarının;

1) 18 yaşından küçük ve evlenmemiş olması,

2) Lise veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşından küçük ve evlenmemiş olması,

3) Yükseköğrenim görmesi halinde ise 25 yaşından küçük ve evlenmemiş olması gerekmektedir.

Dolayısıyla ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş olanların kız çocukları en fazla 25 yaşına kadar anne veya babası üzerinden sağlıktan yararlanabilecektir. Kız çocuklarının sağlıktan yararlanması durumu bu hususta erkek çocukları ile herhangi bir farklılık teşkil etmez. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiliye “Bakmakla Yükümlü Olduğum Kişi Yok Demeyin” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz. Bu durumu bir örnekle açıklamaya çalışalım;

Örnek 3: 2007 yılında evlenen ve 05.10.2008 tarihinde ilk defa işe giren sigortalının 12.11.2008 tarihinde doğmuş olan kız çocuğu, yükseköğrenim görmesi ve evlenmemiş olması halinde en fazla 25 yaşına kadar anne veya babası üzerinden sağlıktan yararlanacaktır.

Benzer Yazılar

2 Yorum

  1. Eray dedi ki:

    İki sorum var bu konuda. Birincisi: Bu kesin olarak doğru mu? Mevzuatı araştırdım ama pek anlaşılır değil mağlum. Babası 2008’den önce işe girmiş bir kız evladın şuan sigortalı bir işe girip 2 sene çalışıp ayrıldığını düşünelim. Tekrardan babasının sigortasından faydalabileceğini bize gösteren mevzuattaki cümleyi ekleyebilir misiniz?

    Bir sorumda şu: Sigortadan yararlanabiliyor diyorsunuz… Peki aynı kişi 2 sene çalışıp çıktıktan sonra babası vefat ettiğinde, babasının emekli maaşını da alabilir mi?

    • segekam dedi ki:

      Değerli takipçimiz;

      506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun “Eş ve Çocuklara Gelir Bağlanması” başlıklı 23’üncü maddesinin 1 numaralı bölümünün C/a numaralı alt bölümünde “a) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda malûl bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan çocuklarla yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukların her birine % 25’i, oranında yıllık gelir bağlanır.” denilmektedir.

      Aynı maddenin 7 numaralı bölümünde ise “Sigortalının kız çocuklarına bağlanan gelirler, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi işlerde çalışmaya, buralardan gelir veya aylık almaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takibeden devre başından itibaren kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde 1’inci bölümün (C) fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihten başlanarak yeniden gelir bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da gelir almaya hak kazanan kimseye bu gelirlerden fazla olanı ödenir.” hükmü yer almaktadır. Kanunun “Eş ve Çocuklara Aylık Bağlanması” başlıklı 68’inci maddesinde de aynı hükümler söz konusudur.
      5510 sayılı Kanunla her ne kadar 506 sayılı Kanun hükümleri mülga olmuş ise de 5510 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci maddesinin 2’nci bendinde; “17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan veya hak kazanan; aylık, gelir ve diğer ödenekler ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ödenmekte olan ek ödemenin verilmesine devam edilir. Bu gelir ve aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümleri uygulanır.” denilmektedir.

      Sorunuza dönecek olursak önemli olan hak sahipliğinin ne zaman kazanıldığıdır. Yani babası 01.10.2008 tarihinden önce işe girmiş kız çocuğu çalışmaya başlayıp daha sonra işten ayrılırsa vefat eden babasından dolayı hak sahibi olmaya, sağlıktan yararlanmaya, gelir ve aylık almaya devam eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir