GSS İçin Gelir Testi Yapılmasına Gerek Yok

 


emoji4 150x150 - GSS İçin Gelir Testi Yapılmasına Gerek Yok


5510 sayılı kanuna göre, talebe bağlı olarak GSS’li olacakları hüküm altına alınanlar hariç 01/01/2012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortalısı olmak zorunludur. Genel sağlık sigortası hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir.

Kimler Gelir Testi Yaptırmak Zorundadır?

08/03/2017 tarihli 6824 sayılı Torba yasadan önce herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların gelir testi yaptırmaları zorunluydu ve primini kendi ödeyenler için üç farklı gelir seviyesi bulunuyordu. Geliri asgari ücretin 1/3’ü ile asgari ücrete kadar olan kişiler (g1), geliri asgari ücret ile asgari ücretin 2 katına kadar olan kişiler (g2) ve geliri asgari ücretin iki katından fazla olan kişiler (g3) kapsamında sayılıyordu.

Değişikliğe göre primini kendi ödeyen vatandaşların gelir testi yaptırma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Torba yasa ile aile içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan vatandaşlara gelir testi yaptırmadan asgari ücretin %3’ü üzerinden prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı getirildi. 2018 yılı için ödenmesi gereken GSS prim tutarı 60,8 TL’dir.

Aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olduğunu düşünen vatandaşlar ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırabilirler. Otomatik olarak GSS kapsamına alınmalarından dolayı SGK tarafından gönderilen tebligatın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa genel sağlık sigortası primi hazine tarafından karşılanır.Gelir Durumunda Değişiklik Olanlar Ne Yapmalılar?

Gelir durumunda değişiklik olanlar değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırabilirler.

Genel sağlık sigortalısı olmakla birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır.

Sağlıktan Yararlanma Şartları Nelerdir?

Gelir testi sonucunda primi Hazine tarafından karşılananlanan GSSliler (eski Yeşilkartlılar) bu kapsama alındıkları tarihten itibaren sağlık hizmet sunucularına başvurmaları halinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

GSS primini kendi ödeyen sigortalılar için ise sağlık hizmet sunucularına başvurdukları tarihten önceki 1 yıl içinde 30 gün gss prim ödemesi bulunması ve 60 günden fazla borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Ayrıca torba yasayla yapılan değişiklikle vatandaşların geçmiş dönem prim borçları sorgulanmadan sağlık hizmet sunucularına başvurdukları tarihten önceki 1 yıl içinde 30 gün gss prim ödemesi bulunması ve 60 günden fazla borçlarının olmaması şartıyla sağlık hizmetlerinden faydalanabilme imkanı sunulmuştur.

Torba Yasayla Getirilen Diğer Yenilikler Nelerdir?

Torba yasa ile ayrıca anne ya da babası üzerinden sağlıktan yararlanamayan lise mezunlarına 20 yaşına, üniversite mezunlarına 25 yaşına kadar mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren 2 yıl süreyle gelir testi yapılmaksızın primi Hazine tarafından karşılanmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanınmıştır.

Torba yasadan önce kısmı süreli çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanların eksik kalan günlerine ait gss primlerini 30 güne tamamlamaları zorunluydu. Torba yasayla yapılan değişiklikle kısmı süreli çalışanların, ev hizmetlerinde çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan Ek:9 kapsamında çalışanların ve “7- Puantaj” eksik gün seçeneği ile bildirilen sigortalıların bakmakla yükümlü kişi kapsamında olmaları halinde bu zorunluluk ortadan kaldırılmıştır.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir