Yurtdışı Borçlanma ve Yararlanma Şartları

3201 sayılı Kanunla birlikte yurtdışında çalışan ya da ev kadını olan Türk vatandaşlarına yurt dışında geçen sürelerini yurtdışı borçlanma yaparak Türkiye’ de çalışmış süre olarak değerlendirme fırsatı tanınmıştır.

Yurtdışı borçlanmasından Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik sözleşmesi imzalanıp imzalanmadığına bakılmaksızın borçlanma talep tarihinde yurtdışında geçen ev kadını sürelerini ve sigortalılığını belgelendirilebilen Türk vatandaşları yararlanabilir.


emoji4 150x150 - Yurtdışı Borçlanma ve Yararlanma Şartları


Yurtdışı Borçlanması Kapsamındaki Süreler

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre;

1) Yurtdışında geçen ve belgelendirilebilen sigortalılık süresini

2) Bu sigortalılık süreleri arasında veya sonundaki işsizlik sürelerinden her birinde bir yıla kadar olan kısmını

3) Yurtdışında ev kadını olarak geçen süreleri kapsar.

Yurtdışı Borçlanma Kapsamında Olmayan Süreler

1) 18 yaşın altında yurtdışında sigortalı veya ev kadını olarak geçen süreler,

2) Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya kaybedilmesinden sonra yurtdışında sigortalı veya ev kadını olarak geçen süreler,

3) Sosyal güvenlik sözleşmesine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri,

4) Sosyal güvenlik kanunlarına göre uzun vadeli sigortaları kapsamında geçen sürelerle çakışan yurtdışı süreleri borçlandırılmaz.

Borçlanma Miktarının Hesaplanması ve Ödenmesi

Borçlanma talebinde bulunacak kişi, günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 7,5 katı arasında olmak kaydıyla borçlanmak istediği günlük kazancı belirler. Borçlanılacak tutar, belirlenen günlük kazancın %32’ sinin borçlanılan gün sayısı ile çarpılmasıyla elde edilir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bizzat ya da posta veya kargo yoluyla başvuru yapılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca hesaplanan borç tutarı başvuru sahibine iadeli taahhütlü postayla tebliğ edilir.

Borçlanma talebinde bulunan kişinin borcunu tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödemesi gerekir. Borç ödenmezse borçlanma geçersiz sayılır. Borcun bir kısmı verilen süre içinde ödenirse ödenen tutar kadar gün kazanılır.

Borçlandırılan Sürelerin Değerlendirilmesi

Borçlandırılan süre, yurtdışı borçlanma talebinde bulunacak kişinin Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunuyorsa borçlanma tarihindeki en son sigortalılık statüsünde, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmuyorsa 4/b (Bağ-Kur) statüsünde kabul edilir.

Yurtdışı Borçlanmasında Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti

3201 sayılı Kanuna göre; Türkiye’ de 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) veya 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında hizmeti olan vatandaşlar, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki süreleri borçlanmışsa sigortalılıkların başlangıcı borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir.

Türkiye’ de 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) veya 4/c kapsamında hizmeti olmayan vatandaşların sigortalılık başlangıç tarihi ise borçlarını ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir.

İstisna olarak 5510 sayılı Kanuna göre 01/10/2008 tarihinden sonra 4/c kapsamında çalışmaya başlayan vatandaşların bu tarihten önceki süreleri borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıcı geriye götürülmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde Özel Hüküm Bulunan Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türkiye’ de herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna tabi olarak çalışmaya başlamasından önce sözleşme imzalanan ülke sigortasına girdiği tarih Türkiye’de çalışmaya başladığı tarih olarak kabul edilebilecek özel hüküm bulunan ülkeler bulunmaktadır.

Ülkemiz ile Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, İtalya, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya ve Kore Cumhuriyeti ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmelerinde işe giriş tarihinin tespitinde, sözleşme imzalanan ülkedeki ilk işe giriş tarihi de kabul edilir hükümleri yer almaktadır.

Özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlanan vatandaşların, Türkiye’ de işe girişi yok ise ya da sözleşmesinde özel hüküm bulunan ülkedeki işe girişi Türkiye’deki işe girişinden önce ise sözleşme imzalanan ülkedeki işe giriş tarihi, Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde Özel Hüküm Bulunmayan Ülkeler ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı

Danimarka, İngiltere, İsveç, Libya, Norveç, Romanya, Sırbistan ve Karadağ ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmelerinde özel hüküm bulunmadığından, sigortalının sözleşmesi olan ülkedeki işe girişi Türkiye’deki işe girişinden önce ise sözleşme imzalanan ülkedeki işe giriş tarihi Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmeyecektir.

Türkiye’ de 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) veya 4/c kapsamında hizmeti olmayan vatandaşların sigortalılık başlangıç tarihi ise borçlarını ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir.

Ev Kadınlarının Sigortalılık Başlangıcı

Sözleşme imzalanan ülke mevzuatına göre ev kadınlığında geçen süre çalışma kabul edilemeyeceğinden;

– Sigortalının Türkiye’ de 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) veya 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında hizmeti varsa ve sigortalılık başlangıç tarihinden önceki süreleri borçlanmışsa sigortalılıkların başlangıcı borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir.

– Türkiye’ de 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) veya 4/c kapsamında hizmeti yoksa sigortalılık başlangıç tarihi borçlarını ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir