SGK’dan Birden Fazla Maaş Almanın Yollarıemoji3 300x69 - SGK’dan Birden Fazla Maaş Almanın Yolları


money 256314222 - SGK’dan Birden Fazla Maaş Almanın Yolları

Çoğu hak sahibi aslında birden fazla maaş alabilecekken, hakkının olmadığını düşünerek tek maaşla yetinir. Oysa bilinenin aksine aynı dönemde birden fazla maaş alınabilir. Bu duruma 5510 sayılı Kanunda aylık ve gelirlerin birleşmesi maddesinde değinilmektedir. Konuya geçmeden önce aylık ve gelir ayrımını yapalım.
Aylık: Malûllük, yaşlılık (emeklilik) ve ölüm ile vazife malûllüğü halinde yapılan sürekli ödemedir.

Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemedir.

Aylık ve gelirlerin birleşmesi 3 şekilde olabilir. Bunlardan birincisi, birden fazla aylığa hak kazanmadır. İkincisi birden fazla gelire hak kazanma ve üçüncüsü bir ya da birden fazla gelir ve aylığa hak kazanma durumudur.

1) Birden Fazla Aylığa Hak Kazanma Durumu:

 • Kişi kendinden dolayı malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı alırken ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanırsa hem kendi aylığını almaya devam eder hem de eşinden kalan aylığı alır.
 • Kişi hem anasından hem de babasından dolayı aylığa hak kazanırsa bu iki aylıktan yüksek olan aylığın tamamını, düşük olan aylığın yarısını alır.
 • Kişi birden fazla çocuğundan dolayı ayrı ayrı aylığa hak kazanırsa en yüksek olan ilk iki aylıktan yüksek olan aylığın tamamını, düşük olan aylığın yarısını alır.
 • Kişi hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazanırsa, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı alır.
 • Kişi vazife malûllüğü aylığı alırken, tekrar çalışmaya başlar ve malûl olup malûllük aylığına da hak kazanırsa bu aylıklardan yüksek olanı, eğer aylıkları eşitse yalnızca vazife malûllüğü aylığını alır.
 • Kişi vazife malûllüğü aylığı alırken, tekrar çalışmaya başlar ve emekli olup yaşlılık (emekli) aylığına da hak kazanırsa hem vazife malûllüğü hem de yaşlılık aylığını alır.
 • Kişinin evliliği, ölüm nedeniyle sona ermişse ve sonraki eşinden de aylığa hak kazanırsa tercih ettiği aylığı alır.
 • Kişi hem malûllük hem de yaşlılık (emekli) aylığına hak kazanırsa, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığını alır.

credit card 11049602222 - SGK’dan Birden Fazla Maaş Almanın Yolları

2) Birden Fazla Gelire Hak Kazanma Durumu:  

 • Kişi kendinden dolayı sürekli iş göremezlik geliri alırken ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanırsa her iki geliri alır.
 • Kişi hem anasından hem de babasından dolayı ayrı ayrı gelire hak kazanırsa, yüksek olan gelirin tamamını, düşük olan gelirin ise yarısını alır.
 • Kişi birden fazla çocuğundan dolayı ayrı ayrı gelire hak kazanırsa en yüksek olan ilk iki gelirden yüksek olan gelirin tamamını, düşük olan gelirin yarısını alır.
 • Kişi hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazanırsa, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri alır.
 • Kişinin evliliği, ölüm nedeniyle sona ermişse ve sonraki eşinden de gelire hak kazanırsa tercih ettiği geliri alır.

3) Hem Aylığa Hem Gelire Hak Kazanma Durumu:

 • Kişi hem malûllük, yaşlılık (emeklilik), ölüm veya vazife malûllüğü nedeniyle aylığa hem de iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle gelire hak kazanırsa bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamını düşük olanın yarısını alır. Bunların eşit olması halinde iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tamamı, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığının yarısını alır.
 • Kişi ikiden fazla gelir veya aylığa hak kazanırsa, bu gelir ve aylıklardan en yüksek olan ilk iki dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanır, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları durum değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşer.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir