Emeklilik İçin Son Çare Askerlik Borçlanması Olabiliremoji3 - Emeklilik İçin Son Çare Askerlik Borçlanması Olabilir


asker - Emeklilik İçin Son Çare Askerlik Borçlanması Olabilir

Emeklilik her sigortalının hayalidir. Emekli olmak için gerekli olan yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamanın hesabını yaparız. Ya “tam günümü doldurdum” derken yaşın tutmadığını görürüz ya da “25 yıldır sigortalıyım daha ne olsun” dediğimiz anda prim gününün yetmediği gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Bu yazımızda prim günü ve yaş şartını sağlamanın yollarından olan askerlik borçlanması ve şartlarını açıklamaya çalışacağız.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlanılabileceği belirtilmiştir.

Borçlanma İle İlgili Esaslar

asker5 - Emeklilik İçin Son Çare Askerlik Borçlanması Olabilir

  • Borçlanma yapabilmek için talep tarihinde sigortalı olma şartı yoktur.
  • Günlük borçlanma tutarı asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında olmak şartıyla sigortalının kendisi tarafından belirlenen günlük kazanç tutarının %32’sidir.Borçlanma talebinden sonra tebliğ edilen borç, tebliğden itibaren 1 ay içinde ödenmelidir.
  • Sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapılan borçlanmalarda (doğum borçlanması hariç) işe giriş tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekilir.
  • Borçlanılacak sürelerin tamamı veya istenilen kadarlık kısmı borçlanılabilir.
  • Askerlik borçlanmasında borçlanılan süreler 4/b (bağ-kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.
  • Borçlanma sonucunda emekliliğe hak kazanılırsa borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.
Askerlik Borçlanması İçin Başvuru

asker4 - Emeklilik İçin Son Çare Askerlik Borçlanması Olabilir

Askerlik borçlanması yapılırken askerlik sürelerini belirten askerlik borçlanması formu, askerlik şubesinde onaylatılır. Daha sonra 4/a (ssk) sigortalısı en son çalıştığı işyerinin bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi’ne, 4/b (bağkur) sigortalısı ise kendi dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapmalıdır.

Askerlik Borçlanmasında Sayılmayan Süreler

asker2 - Emeklilik İçin Son Çare Askerlik Borçlanması Olabilir

Yapılacak askerlik borçlanmalarında, hava değişimlerinin 17/07/1927 tarihinden sonra 3 ayı, 22/02/2014 tarihinden sonra 30 günü askerlik süresi olarak dikkate alınır. Bu süreleri aşan hava değişim süreleri borçlanmalarda dikkate alınmaz. Kısa dönem askerlik yapanların hava değişimlerinin ise 14/11/1980 tarihinden itibaren 1 ayı, 22/02/2014 tarihinden itibaren ise 15 günü askerlik süresi olarak dikkate alınır. Bu süreleri aşan hava değişim süreleri borçlanmalarda dikkate alınmaz. Yine askerlikte hastalık veya cezai sebeplerle uzayan süreler borçlanmalarda dikkate alınmaz. 

2017 Yılı Askerlik Borçlanması Tutarı

asker6 - Emeklilik İçin Son Çare Askerlik Borçlanması Olabilir

Borçlanmalarda günlük borçlanma tutarı asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında olmak şartıyla sigortalının kendisi tarafından belirlenen günlük kazanç tutarının %32’sidir. 2017 yılı için hesaplayacak olursak günlük en düşük borçlanma tutarı; 1.777,50 / 30 x %32 formülünden 18,96 TL’dir. Günlük en yüksek borçlanma tutarı ise 142,2 TL’dir. Örneğin; toplam 540 gün askerlik yapmış bir kişi 2017 yılında borçlanmak isterse, ödeyeceği toplam borçlanma tutarı 10.238,40 TL ila 76.788,00 TL arasında olacaktır.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir