Emeklilik İçin Sahte Değil İsteğe Bağlı Sigortalı Olunemoji3 300x69 - Emeklilik İçin Sahte Değil İsteğe Bağlı Sigortalı Olun


lotte meijer 1425782222 - Emeklilik İçin Sahte Değil İsteğe Bağlı Sigortalı Olun

İnsanlar gerek sağlık yardımlarından yararlanmak gerekse yaşlandığında emekli maaşı almak için sigortalı olmanın çaresine bakarlar. Ancak herkes sigortalı iş bulacak kadar şanslı olmaz. Sigortalı bir iş bulamayan kişiler ya kendilerini sahte sigortalı yaparlar ya da sadece genel sağlık sigortası primini öder ve emeklilik hayalinden vazgeçerler. Aslında emekli olmanın tek yolu sigortalı çalışmak değildir. Zira sigortalı çalışmayan kişiler için isteğe bağlı sigortalılık düzenlemesi mevcuttur. Peki nedir bu isteğe bağlı sigorta olayı? Gelin hep birlikte bu konuya bir göz atalım.
İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.

İsteğe Bağlı Sigortalı Olmanın Şartları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

  • Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak,
  • Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
  • Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
  • İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,

gerekir.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Zaman Başlar?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Zaman Sona Erer?

  • İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
  • Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
  • Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

old 450742222 - Emeklilik İçin Sahte Değil İsteğe Bağlı Sigortalı Olun

İsteğe Bağlı Sigortalı Hangi Kapsamdadır?

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ne Kadardır?

İsteğe bağlı sigorta primi, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. (prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak şartıyla) Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir.

Yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz.

İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin Ödenme Süresi?

Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler iade edilir. Ancak isteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, isteğe bağlı sigortaya tâbi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borçlarına mahsup edilir kalan olursa iade edilir.

İsteğe Bağlı Sigortalıyken Çalışılırsa Ne Olur?

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir.

Ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 4/a kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

SON SÖZ: İsteğe bağlı sigortalı olmak yerine Bağ-Kur’lu olmanın emeklilik şartlarının daha ağır olduğunu düşünerek sahte sigortalı olmaya çalışmayın. Sahte sigortalı olmanın size neler kaybettirdiğini “Sahte Sigortalılık Nedir? Sonuçları Nelerdir?” başlıklı yazımızı okuduktan sonra daha iyi anlayacaksınız.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir