Emeklilik Hesaplama Rehberi (SSK’lılar İçin)

Emeklilik, işe yeni başlayan çalışanlardan emekliliğine aylar kalmış kişilere kadar herkes için yüksek öneme sahip bir konu olmuştur. Emeklilik ile ilgili mevzuatlar değişmiş, kademeli sistemler getirilmiş, bazı istisnai durumlar belirlenmiştir. Dolayısıyla yıllar itibari ile sürekli bir değişime uğrayan emeklilik sistemi karmaşık bir yapıya sahip olmuştur.


emoji4 150x150 - Emeklilik Hesaplama Rehberi (SSK'lılar İçin)


Emeklilik, işe yeni başlayan çalışanlardan emekliliğine aylar kalmış kişilere kadar herkes için yüksek öneme sahip bir konu olmuştur. Emeklilik ile ilgili mevzuatlar değişmiş, kademeli sistemler getirilmiş, bazı istisnai durumlar belirlenmiştir. Dolayısıyla yıllar itibari ile sürekli bir değişime uğrayan emeklilik sistemi karmaşık bir yapıya sahip olmuştur.

Dönemsel olarak değişiklik gösteriyor olsa da emekliliğe hak kazanmak için genel anlamda en fazla üç şartı yerine getirmek gerekmektedir; sigortalılık süresi, yaş ve gün.

  • Sigortalılık süresi; Sigortalı olarak işe başladığınız ilk tarih ile son çalışma tarih aralığını ifade etmektedir. Sigortalılık süresinin hesabında çalışmaların kesintiye uğraması dikkate alınmaz. Örneğin 1986 yılında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan bir kişinin 2015 yılı itibari ile sigortalılık süresi 29 yıl olmaktadır.
  • Yaş; Sigortalının emekliliğe hak kazanması için gerekli olan alt sınırı ifade etmektedir. Örneğin 45 yaşında ve yaş şartı 50 olan bir kişi, sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını doldurduğu halde emeklilik için 5 yıl daha beklemek zorunda kalabilmektedir.
  • Gün; Sigortalı adına bildirilmiş olan uzun vadeli sigorta prim günlerini ifade etmektedir.

Yukarıda sayılan sigortalılık süresi, yaş ve gün şartlarının yanında sigortalının işe başladığı tarih de emeklilik hesaplamalarında önemli bir yere sahiptir. Emeklilik sistemimizde kademeli geçişin benimsenmesi nedeni ile yazımızda, sigortalıların işe başladığı tarih aralıkları ve buna bağlı olarak değişen emeklilik şartları ayrı ayrı belirtilmiştir.

Bu yazımızda eski SSK’lı olarak nitelendirilen çalışanlarımız için emeklilik sistemini, tablolardan yardım alarak, anlaşılır ve sade açıklamalar ile anlatmaya çalıştık. Umarım sizin için faydalı bir çalışma olmuştur.1) Kadın Sigortalılar

A) Normal Emeklilik

Tablo-1

Mevzuatsal Dayanak;

(506 Sy. Kanun Madde 60)

(506 Sy. Kanun Geçici Madde 81/A- Ek:25.08.1999-4447/17 md.)

Kadın Sigortalı

08.09.1999 Tarihindeki Sigortalılık Süresi

Sigortalılık Başlangıcı

Sigortalılık Süresi

Yaş

Gün

18 yıl ve daha fazla

08.09.1981 ve öncesi

50

5000

15

50

3600

20

5000

Yukarıda yer alan tabloya göre 08.09.1999 tarihinde 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunan kadın sigortalıların emekliliği için üç alternatifin düzenlendiğini görebilmekteyiz. Burada herhangi bir kademeli geçiş bulunmamaktadır.

Tablo-2

Mevzuatsal Dayanak;

(506 Sy. Kanun Geçici Madde 81/B- Yeniden Düzenleme 23.05.2012-4759/3 md.)

Kadın Sigortalı

23.05.2002 Tarihindeki Sigortalılık Süresi

Sigortalılık Başlangıcı

Sigortalılık Süresi

Yaş

Gün

18 yıl – 20 yıl 8 ay 14 gün

09.09.1981-23.05.1984

20

40

5000

17 yıl – 18 yıl

24.05.1984-23.05.1985

20

41

5000

16 yıl – 17 yıl

24.05.1985-23.05.1986

20

42

5075

15 yıl – 16 yıl

24.05.1986-23.05.1987

20

43

5150

14 yıl – 15 yıl

24.05.1987-23.05.1988

20

44

5225

13 yıl – 14 yıl

24.05.1988-23.05.1989

20

45

5300

12 yıl – 13 yıl

24.05.1989-23.05.1990

20

46

5375

11 yıl – 12 yıl

24.05.1990-23.05.1991

20

47

5450

10 yıl – 11 yıl

24.05.1991-23.05.1992

20

48

5525

9 yıl – 10 yıl

24.05.1992-23.05.1993

20

49

5600

8 yıl – 9 yıl

24.05.1993-23.05.1994

20

50

5675

7 yıl – 8 yıl

24.05.1994-23.05.1995

20

51

5750

6 yıl – 7 yıl

24.05.1995-23.05.1996

20

52

5825

5 yıl – 6 yıl

24.05.1996-23.05.1997

20

53

5900

4 yıl – 5 yıl

24.05.1997-23.05.1998

20

54

5975

3 yıl – 4 yıl

24.05.1998-23.05.1999

20

55

2 yıl 8 ay 15 gün – 3 yıl

24.05.1999-07.09.1999

20

56

Yukarıda yer alan tabloda 23.05.2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre kişilerin emeklilik şartları kademeli olarak düzenlenmiştir. Bu tablodan çıkarabileceğimiz en önemli sonuçlardan birisi, sigortalının yukarıda yer alan kademeli geçişe tabi olabilmesi için sigortalılık başlangıç tarihinin mutlaka 07.09.1999’dan önce olması gerektiğidir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek verelim;

Örnek-1:

24.08.1994 tarihinde ilk kez sigortalı bildirimi yapılan 01.05.1972 doğumlu bir kadın sigortalı, 20 yıl sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurması gerekmektedir. Ayrıca bu kadın sigortalının 5750 güne ihtiyacı bulunmaktadır. Buna göre 5750 günü 2012 yılında doldurduğunu varsayarsak, kadın sigortalının önce 20 yıl sigortalılık süresi şartını tamamlayabilmesi için 24.08.2014 tarihini, daha sonra ise 51 yaş şartını tamamlayabilmesi için 01.05.2023 tarihini beklemesi gerekmektedir.

Yukarıda yer alan Örnek-1’de doğum borçlanması, yurtdışı borçlanması vb. herhangi bir istisnai durumun mevcut olmadığı varsayılmıştır.

Tablo-3

Mevzuatsal Dayanak;

(5510 Sy. Kanun Geçici Madde 9/1)

(5510 Sy. Kanun Madde 28)

Kadın Sigortalı

Sigortalılık Başlangıcı

Sigortalılık Süresi

Yaş

Gün

08.09.1999-30.04.2008

58

7000

01.05.2008-31.12.2035

58

7200

01.01.2036-31.12.2037

59

7200

01.01.2038-31.12.2039

60

7200

01.01.2040-31.12.2041

61

7200

01.01.2042-31.12.2043

62

7200

01.01.2044-31.12.2045

63

7200

01.01.2046-31.12.2047

64

7200

01.01.2048 ve sonrası

65

7200

Yukarıda yer alan tabloda 08.09.1999 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı bildirimi yapılan kadın sigortalının emeklilik şartları kademeli olarak düzenlenmiştir. Buna göre herhangi bir sigortalılık süre şartı aranmazken, yaş ve gün şartları sigortalılık başlangıç tarihlerine göre değişmektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek verelim;

Örnek-2:

19.03.2003 tarihinde ilk kez sigortalı bildirimi yapılan 30.08.1979 doğumlu bir kadın sigortalı, herhangi bir sigortalılık süresi aranmaksızın 7000 gün ve 58 yaşını doldurduğu tarihte emekli olabilir. 7000 günü 2030 yılında doldurduğunu varsayarsak 58 yaşını doldurduğu tarih olan 30.08.2037 tarihinde emekliliğe hak kazanabilir.

Yukarıda yer alan Örnek-2’de doğum borçlanması, yurtdışı borçlanması vb. herhangi bir istisnai durumun mevcut olmadığı varsayılmıştır.

B) Kısmi Emeklilik

Tablo-4 (3600 Gün Emekliliği)

Mevzuatsal Dayanak;

(506 Sy. Kanun Madde 81/1-c – Yeniden Düzenleme 23.05.2002-4759/3)

07.09.1999 ve Öncesi İşe Girenler (Kısmi-1)

Kadın Sigortalı

Şartların Tamamlandığı Tarih

Sigortalılık Süresi

Yaş

Gün

23.05.2002 ve öncesi

15

50

3600

24.05.2002-23.05.2005

15

52

3600

24.05.2005-23.05.2008

15

54

3600

24.05.2008-23.05.2011

15

56

3600

24.05.2011-23.05.2014

15

58

3600

24.05.2014’ten sonrası

15

58

3600

Yukarıda yer alan tabloda 07.09.1999 tarihinden önce ilk defa çalışmaya başlayan kadın sigortalıların kısmi emeklilik şartları belirtilmiştir. Halk arasında “3600 gün emekliliği” olarak da bilinen ve yukarıda kademeleri yazılan kısmi emeklilikte; 15 yıl sigortalılık süresi, 50 yaş ve 3600 gün şartlarından hepsinin hangi tarihte tamamlandığı önem arz etmektedir. Örneğin 15 yıl sigortalılık süresi, 50 yaş ve 3600 gün şartını 25.09.2010 tarihinde yerine getiren bir kadın sigortalı tablomuza göre 56 yaşında emekli olabilmektedir.

Tablo-5

Mevzuatsal Dayanak;

(5510 Sy. Kanun Geçici Madde 9/1)

(Kısmi-2)

Kadın Sigortalı

Sigortalılık Başlangıcı

Sigortalılık Süresi

Yaş

Gün

08.09.1999-30.04.2008

25

58

4500

Yukarıda yer alan tabloda 08.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa çalışmaya başlayan kadın sigortalıların kısmi emeklilik şartları belirtilmiştir. İlgili tarihlerde ilk defa çalışan kadın sigortalılar için sigortalılık süre şartı 25 yıl olarak belirlenmiş, normal emeklilikte 7000 olan prim gün şartı 4500’e indirilmiştir.

Tablo-6

Mevzuatsal Dayanak;

(5510 Sy. Kanun Geçici Madde 6)

(Kısmi-3)

Kadın Sigortalı

Sigortalılık Başlangıcı

Yaş

Gün

01.05.2008-31.12.2008

61

4600

01.01.2009-31.12.2009

61

4700

01.01.2010-31.12.2010

61

4800

01.01.2011-31.12.2011

61

4900

01.01.2012-31.12.2012

61

5000

01.01.2013-31.12.2013

61

5100

01.01.2014-31.12.2014

61

5200

01.01.2015-31.12.2015

61

5300

01.01.2016-31.12.2035

61

5400

Yukarıda yer alan tabloda ilk defa 01.05.2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalıların kısmi emeklilik şartları belirtilmiştir. 31.12.2035 tarihine kadar kademeli bir geçiş görülmektedir.

Yukarıda, eski SSK’lı olarak ifade edebileceğimiz kadın sigortalıların emeklilik şartlarını açıklamaya çalıştık. Sigortalılık süreleri, yaş ve gün şartları bakımından farklılar olsa da yukarıda yaptığımız açıklamalar aynı şekilde erkek sigortalıları da kapsamaktadır. Bu nedenle, yazımızın devamında sadece erkek sigortalılara ait emeklilik tablolarını eklemekle yetineceğiz.2) Erkek Sigortalılar

A) Normal Emeklilik

Tablo-7

Mevzuatsal Dayanak;

(506 Sy. Kanun Madde 60)

(506 Sy. Kanun Geçici Madde 81/A- Ek:25.08.1999-4447/17 md.)

Erkek Sigortalı

08.09.1999 Tarihindeki Sigortalılık Süresi

Sigortalılık Başlangıcı

Sigortalılık Süresi

Yaş

Gün

23 yıl ve daha fazla

08.09.1976 ve öncesi

55

5000

15

55

3600

25

5000

Tablo-8

Mevzuatsal Dayanak;

(506 Sy. Kanun Geçici Madde 81/B- Yeniden Düzenleme 23.05.2012-4759/3 md.)

Erkek Sigortalı

23.05.2002 Tarihindeki Sigortalılık Süresi

Sigortalılık Başlangıcı

Sigortalılık Süresi

Yaş

Gün

23 yıl – 25 yıl 8 ay 14 gün

09.09.1976-23.05.1979

25

44

5000

21 yıl 6 ay – 23 yıl

24.05.1979-23.11.1980

25

45

5000

20 yıl – 21 yıl 6 ay

24.11.1980-23.05.1982

25

46

5075

18 yıl 6 ay – 20 yıl

24.05.1982-23.11.1983

25

47

5150

17 yıl – 18 yıl 6 ay

24.11.1983-23.05.1985

25

48

5225

15 yıl 6 ay – 17 yıl

24.05.1985-23.11.1986

25

49

5300

14 yıl – 15 yıl 6 ay

24.11.1986-23.05.1988

25

50

5375

12 yıl 6 ay – 14 yıl

24.05.1988-23.11.1989

25

51

5450

11 yıl – 12 yıl 6 ay

24.11.1989-23.05.1991

25

52

5525

9 yıl 6 ay – 11 yıl

24.05.1991-23.11.1992

25

53

5600

8 yıl – 9 yıl 6 ay

24.11.1992-23.05.1994

25

54

5675

6 yıl 6 ay – 8 yıl

24.05.1994-23.11.1995

25

55

5750

5 yıl – 6 yıl 6 ay

24.11.1995-23.05.1997

25

56

5825

3 yıl 6 ay – 5 yıl

24.05.1997-23.11.1998

25

57

5900

2 yıl 8 ay 15 gün – 3 yıl 6 ay

24.11.1998-07.09.1999

25

58

5975

Tablo-9

Mevzuatsal Dayanak;

(5510 Sy. Kanun Geçici Madde 9/1)

(5510 Sy. Kanun Madde 28)

Erkek Sigortalı

Sigortalılık Başlangıcı

Sigortalılık Süresi

Yaş

Gün

08.09.1999-30.04.2008

60

7000

01.05.2008-31.12.2035

60

7200

01.01.2036-31.12.2037

61

7200

01.01.2038-31.12.2039

62

7200

01.01.2040-31.12.2041

63

7200

01.01.2042-31.12.2043

64

7200

01.01.2044 ve sonrası

65

7200

B) Kısmi Emeklilik

Tablo-10 (3600 Gün Emekliliği)

Mevzuatsal Dayanak;

(506 Sy. Kanun Madde 81/1-c – Yeniden Düzenleme 23.05.2002-4759/3)

07.09.1999 ve Öncesi İşe Girenler (Kısmi-1)

Erkek Sigortalı

Şartların Tamamlandığı Tarih

Sigortalılık Süresi

Yaş

Gün

23.05.2002 ve öncesi

15

55

3600

24.05.2002-23.05.2005

15

56

3600

24.05.2005-23.05.2008

15

57

3600

24.05.2008-23.05.2011

15

58

3600

24.05.2011-23.05.2014

15

59

3600

24.05.2014’ten sonrası

15

60

3600

Tablo-11

Mevzuatsal Dayanak;

(5510 Sy. Kanun Geçici Madde 9/1)

(Kısmi-2)

Erkek Sigortalı

Sigortalılık Başlangıcı

Sigortalılık Süresi

Yaş

Gün

08.09.1999-30.04.2008

25

60

4500

Tablo-12

Mevzuatsal Dayanak;

(5510 Sy. Kanun Geçici Madde 6)

(Kısmi-3)

Erkek Sigortalı

Sigortalılık Başlangıcı

Yaş

Gün

01.05.2008-31.12.2008

63

4600

01.01.2009-31.12.2009

63

4700

01.01.2010-31.12.2010

63

4800

01.01.2011-31.12.2011

63

4900

01.01.2012-31.12.2012

63

5000

01.01.2013-31.12.2013

63

5100

01.01.2014-31.12.2014

63

5200

01.01.2015-31.12.2015

63

5300

01.01.2016-31.12.2035

63

5400

Not: Emeklilik hesaplama ile ilgili olarak ayrıca bilgilerinizi girerek sonuç alabileceğiniz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan uygulamaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir