Emekli Olamayanlar Ödedikleri Primleri Geri Alabiliremoji3 300x69 - Emekli Olamayanlar Ödedikleri Primleri Geri Alabilir


Emeklilik, sigortalı olmanın ana amaçlarından biridir. Sigortalılar yaşlandıklarında rahat edebilecekleri güzel bir emeklilik hayali kurarlar. Ancak maalesef herkes emekli olacak kadar şanslı değildir. Kimi sigortalılar iş kazası ya da hastalık nedeniyle kimileri ise işten çıktıklarında sigortalı iş bulamadıklarından emekli olmak için gerekli prim gün şartını sağlayamazlar. Bazı sigortalılar da çalışmaya başlamadan önce malûl olduğundan ne malûllük sigortasından yararlanır ne de emeklilik için primini doldurur. İşte bu şekilde malûllük ya da yaşlılık aylığı bağlanamayan kişiler için Sosyal Güvenlik Kurumu, toptan ödeme ve ihya hakkı tanımıştır. Bu iki kavramdan kısaca bahsedelim.

bag of coins 1335962222 - Emekli Olamayanlar Ödedikleri Primleri Geri Alabilir

Toptan Ödeme Nedir?

Toptan Ödeme: 4/a (ssk), 4/b (bağ-kur) ve 4/c’lilerden (emekli sandığı) emeklilik için gerekli yaş şartını sağladığı halde prim günü şartını sağlamayanlara, adlarına ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin tamamı, primin ait olduğu yıldan yazılı istek tarihine kadar geçen süre için  güncellenen tutar üzerinden toptan ödeme olarak verilir.
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerine bakarsak en düşük brüt asgari ücretin %20’sine tekabül etmektedir. Yani “Ben bu saatten sonra emekli olamam. Bu yüzden sigortasız çalışayım.” diye düşünmeyin. Emekli olamasanız bile sizin adınıza ödenen sigorta priminin %20‘si toptan ödeme olarak size geri verilecek. Adınıza ödenen primlerden %12,5’i genel sağlık sigortası primi olup zaten bu primler sayesinde sağlık yardımlarınızdan yararlanıyorsunuz.

Emekli olmasanız bile size tam olarak geri verilmeyen tek prim %2 kısa vadeli sigorta primidir ki o primde de zaten işçi payı yoktur. Yalnızca işveren payı vardır. Yani sigortalı olmak hiçbir zaman zararınıza olmaz. Hatta isteğe bağlı sigorta kapsamında ödediğiniz primlerin de yine malûllük, yaşlılık ve ölüm primlerine karşılık gelecek tutarı toptan ödemede iade edilir. Sosyal içerikli bu mesajımızdan sonra gelelim toptan ödemeyi nasıl alacağınıza.

beatriz perez moya 111685222 - Emekli Olamayanlar Ödedikleri Primleri Geri Alabilir

Toptan Ödemeye Nasıl Başvurulur?

Toptan ödeme almak için, 4/a (ssk) ve 4/c’lilerin işten ayrıldıktan, 4/b’lilerin (bağ-kur) ise işyerini kapattıktan sonra tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi  ile bağlı bulunduğu il müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Ancak hemen belirtmek gerekirse, toptan ödemelerde hesaplama yapılırken, 01/10/2008 tarihinden önceki sürenin primine güncelleme katsayısı uygulanmaz. Bu tarihten sonra geçen sürelere güncelleme katsayısı uygulanır. Yani her ne kadar toptan ödeme alma şansınız olsa da bu tutar elbette emekli olduğunuz dönemde alacağınız aylıkların toplamından düşük olduğundan imkanınız varsa toptan ödeme alma yerine prim şartını sağlayarak emekli olmanızı öneririz.

İhya Nedir? Şartları Nelerdir?

Toptan ödeme ile ilgili değinilecek bir başka konu ihyadır. Emeklilik şansı olmayanların toptan ödeme alma hakkı olduğu gibi, bu kişilerin yeniden sigortalı olması durumlarına karşı kendilerine tanınan ihya hakkı da mevcuttur. Yani ihya, toptan ödeme alan kişilerin yeniden çalışmaya başlaması durumunda emekli olmak için, aldıkları toptan ödemeyi hesaplanan tutarda geri vermeleri şartıyla tekrar prim günü olarak kazanması durumudur. İhya talebinde bulunmak için en önemli şart, ihya talebinde bulunulan tarihte 4/a (ssk), 4/b (bağ-kur), 4/c (emekli sandığı) ya da isteğe bağlı sigorta kapsamında 1 gün bile olsa sigortalı olmaktır. Ayrıca ihya talebinde bulunanlar ihya borcunu tebliğ edilen ayı takip eden ayın sonuna ödemelidir.

Son olarak tıpkı toptan ödeme gibi ihyada da 01/10/2008 tarihinden önceki sürenin primine güncelleme katsayısı uygulanmaz. Bu tarihten sonra geçen sürelere güncelleme katsayısı uygulanır.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir