Durdurulan Bağkur Sigortalılık Sürelerinin İhya Edilmesiemoji5 150x150 - Durdurulan Bağkur Sigortalılık Sürelerinin İhya Edilmesi


İhya Nedir? Sosyal Güvenlik Mevzuatında İhyanın Önemi Nedir?

İhya kelime olarak; yeniden canlandırma, diriltme, geliştirme, güçlendirme anlamlarına gelmektedir. Sosyal güvenlik mevzuatı açısından baktığımızda da ihyanın benzer etkileri meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Nitekim sosyal güvenlik mevzuatı açısından da genellikle; kişilerin geçmiş sigortalılık sürelerinin yeniden değerlendirilmesi, değiştirilmesi, sigortalılık sürelerine eklemeler yapılması, hatta geçmiş sigortalılık sürelerinin yeniden canlandırılması ile ilgili konularda karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle insanlar, emeklilik dönemlerinde, toptan ödeme ve ölüm aylığı taleplerinde ihya kelimesi ile daha sık karşılaşmaktadır. Bu saydığımız konulardan “ölüm aylığı ve ihya” ile ilgili bilgiye ulaşmak isteyenler, sitemizde daha önce yayınlanmış olan “Emekli Olamadan Ölenlerin Primleri Boşa Gitmiyor” başlıklı yazımızı okuyabilirler.

Bağkur Sigortalılık Sürelerinin Durdurulması

5510 sayılı Kanunun 11/05/2018 tarihli geçici 76’ncı maddesine göre; 31/05/2018 tarihi itibari ile Bağkur prim borcu olanlardan, 31/07/2018 tarihine kadar borçlarını ödemeyenlerin sigortalılıkları durdurulmaktadır. Durdurulan bu süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirmeye alınmamaktadır. Sigortalılık süreleri durdurulan bu kişilerden çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları ise 01/06/2018 tarihi itibari ile yeniden başlatılmaktadır.Bağkur Sigortalılık Sürelerinin İhya Edilmesi

Prim borçlarını ödememeleri nedeni ile sigortalılıkları durdurulanlar, daha sonra ihya talebinde bulunabilirler. İhya talebi, kendileri ya da hak sahipleri tarafından yapılabilir. Bu kişiler, dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da ilçelerde yer alan sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilirler.

İhya Borcunun Hesaplanması

İhya borcu hesaplanırken, talep tarihinde yürürlükte bulunan prime esas kazanç tutarı dikkate alınmaktadır. Geçmiş yıllara ait Bağkur borçları da yine talep tarihi itibari ile yürürlükte bulunan prime esas kazanç tutarının alt sınırı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Sigortalı, borç tutarını yürürlükte bulunan prime esas kazanç tutarının altı sınırından az olmamak kaydıyla kendisi belirlemektedir.

Hangi Süreleri Kapsamaktadır?

11/05/2018 tarihli geçici 76’ncı madde ile birlikte daha önceki kanunlara göre sigortalılıkları durdurulan kişilerin, durdurulan bu sigortalılıkları da aynı şekilde ihya kapsamında dikkate alınmaktadır.

Borcun Ödenme Süresi

Hesaplanan borcun, tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Borcun tamamının ödenmesi gerekmekte olup, eksik ödeme yapılması halinde durdurulan ve talepte bulunulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeni ile ihya talebi geçersiz hale gelen kişiler, daha sonra yeniden talepte bulunabilirler.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir