Emeklilik İçin Borçlanma Yapılabilecek Süreler Nelerdir?emoji4 - Emeklilik İçin Borçlanma Yapılabilecek Süreler Nelerdir?


emeklilik 1 - Emeklilik İçin Borçlanma Yapılabilecek Süreler Nelerdir?

Emekli olmak herkesin hayalidir. Ancak emekli olabilmek için gün, yaş ve sigortalılık süresi şartlarından tamamını birlikte sağlamak gerekmektedir. Bu şartlardan bir veya birden fazlasını sağlayamayan sigortalılar ise borçlanma yoluna giderek bu eksikliklerini tamamlamaya çalışırlar. Borçlanılabilecek süreler genellikle birkaç önemli başlık altında açıklanır. Bu yazımızda ise borçlanılabilecek sürelerin tamamını açıklamaya çalıştık.1. Ücretsiz Doğum ya da Analık İzin Süreleri

Çalışanlar, kendi kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ve analık izin sürelerini borçlanabilirler.


2. Doğum Borçlanması

Doğum borçlanması, her çocuk başına ve doğumdan sonraki 2 yıllık süreyi borçlanarak yapılmaktadır. En fazla 3 çocuğa kadar borçlanma yapılabilir. Çoğul doğumlarda (ikiz, üçüz vb.) doğan tüm çocuklar tek çocuk kabul edilir. Doğum borçlanması yapabilmek için kişinin doğumdan önce mutlaka kısa (stajyerlik vb.) veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir çalışması olması gerekmektedir. Doğum borçlanmasında işe giriş tarihi geri çekilmez. Borçlanma yapıldıktan sonra tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödeme yapılmalıdır. Bu konuda daha da fazla bilgiye ihtiyacım var derseniz “Doğum Borçlanması İle İlgili Merak Ettikleriniz” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.


3. Askerlik Borçlanması

Askerlikte geçen süreler borçlanılabilir. Eğer askerlik hizmeti sigortalı olarak çalışmadan önce yapılmışsa, borçlanılan sürenin tamamı kadar kişinin işe giriş tarihi geri çekilir. Borçlanma yapıldıktan sonra tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödeme yapılmalıdır. Askerlik borçlanması ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak isterseniz “Emeklilik İçin Son Çare Askerlik Borçlanması Olabilir” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.


4. Yedek Subay Okulunda Geçen Süreler

Yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen süreler borçlanılabilir. Yedek subay olan kişiler zaten memur (4/c) olacağı için sadece okulda geçen süreler için borçlanma yapılabilmektedir.


5. Memurların (4/c’liler) Personel Mevzuatına Göre Kullandıkları Aylıksız İzin Süreleri

Kamu kurumlarında çalışan kişiler (4/c) kullandıkları aylıksız izin sürelerini daha sonra borçlanabilmektedirler.


6. Doktora Öğrenimi ve Tıpta Uzmanlık için Geçirilen Süreler

Kişiler, sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi gördüğü süreler ile tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri süreleri borçlanabilirler. Ancak normal öğrenim sürelerini aşmayacak şekilde borçlanma yapılabilmektedir.


7. Avukatlık Stajında Geçen Süreler

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajında geçen süreler borçlanılabilir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 15’inci maddesine göre avukatlık staj süresi 1 yıldır. Dolayısıyla borçlanma yapılacak süre 1 yılı geçemeyecektir.


8. Sigortalı İken Tutuklanan veya Gözaltına Alınanlardan Bu Suçtan Dolayı Beraat Edenler

Sigortalı iken tutuklanan veya gözaltına alınanlar, bu suçta dolayı beraat ederlerse tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri borçlanabilmektedirler. Burada dikkat edilmesi gereken 2 önemli nokta bulunmaktadır. Tutuklanan ya da gözaltına alınanların sigortalı olma zorunluluğu vardır. Ayrıca bu suçlardan dolayı beraat etmeleri gerekmektedir.


9. Grev ve Lokavtta Geçen Süreler

Grev ve lokavtta geçen sürelerde sigortalıların uzun vadeli sigorta primleri ödenmediğinden bu kişiler, bu süreleri borçlanabilmektedirler.


10. Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri

Hekimler, fahri asistanlıkta geçen süreleri borçlanabilmektedir.


11. Seçim Kanunları Gereği Görevinden İstifa Edenler

Seçim kanunları gereği görevinden istifa edenler, istifa ettikleri tarih ile seçimin olduğu tarih arasındaki açıkta geçirdikleri süreyi borçlanabilmektedirler.


12. Kısmi Süreli Çalışan Kişiler

4857 sayılı İş Kanunu’na göre kısmi süreli çalışan kişiler, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait olan eksik sürelerini borçlanabilmektedirler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; 25.02.2011 tarihinden sonraki sürelerin borçlanma kapsamında olduğudur.


13. Yurt Dışına Gönderilen ve Öğrenimini Başarıyla Tamamlayan Öğrenciler

1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü oldukları mecburi hizmet süresini tamamlayanlar, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşını doldurduktan sonraki kısmını borçlanabilmektedirler.


14. Yurt Dışı Borçlanma

Yurt dışında çalışan kişiler ile yurt dışında ev hanımı olanlar, bu süreleri borçlanabilmektedirler. Borçlanma talebine istinaden gönderilen tebliğden itibaren 3 ay içinde borçlanma tutarı ödenmelidir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir