Ağır Engelli Çocuğu Bulunan Kadınlar ve Emeklilik Avantajları

5510 sayılı Kanun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadınlar için 01/10/2008’den sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmesi olanağı tanımıştır. Eklenen sigortalılık süreleri emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.


emoji4 150x150 - Ağır Engelli Çocuğu Bulunan Kadınlar ve Emeklilik Avantajları


Hangi Sigortalıları Kapsar

1) 01/10/2008 tarihinden itibaren 4/a(SSK), 4/b(Bağ-Kur) ve 4/c(Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olan kadınlar ile 01/10/2008 tarihinden önce SSK, Bağ-Kur, Tarım Sigortalısı, Tarım Bağ-Kur’lusu ve Emekli Sandığına tabi çalışırken 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında sigortalı olarak çalışmalarını devam ettiren kadın sigortalılar.
2) 01/10/2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalılar ile 01/10/2008 tarihinden önce SSK, Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur’una göre isteğe bağlı sigortalı olup, 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalılıkları 5510 sayılı Kanuna göre devam eden kadın sigortalılar.
3) 5510 sayılı Kanunun ek 5, ek 6 ve ek 9’uncu maddesi kapsamında çalışan kadın sigortalılar.Eklenecek ve Yaştan Düşürülecek Süre Nasıl Belirlenir?

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunmuş olan, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadınların, 01/10/2008 tarihinden sonra geçen sigortalı gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen sürelerin emeklilik yaşından da indirileceği öngörüldüğünden, ilave edilecek süre;
– Sigortalı kadının sigortalılık başlangıcının 01/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına,
– Ağır engelli çocuğun doğum tarihine,
– Ağır engelli çocuğun ölmesi halinde ölüm tarihine,
– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,
– Ağır engelli çocuğun evli olup olmadığına,
– Sigortalı kadın boşanmış ise ağır engelli çocuğun velayetinin sigortalı kadında olup olmadığına,
– Ağır engelli çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,
– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun birden fazla olmasına,
– Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre bakım, rehabilitasyon ve koruma hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz yatılı ve sürekli olarak faydalanıp faydalanmadığına göre belirlenir.

Hangi Süreler Dikkate Alınır?

Kadın sigortalılara ilave edilecek hizmetin hesabında,
– 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında 01/10/2008 tarihinden itibaren geçen süreler,
– 01/10/2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen günler,
– 01/10/2008 tarihinden önce Tarım SSK’lısı olup, 01/10/2008 tarihinden itibaren 4/a’lı olarak geçen süreler,
– 01/10/2008 tarihinden önce Tarım Bağ-Kur’lusu olup, 01/10/2008 tarihinden itibaren 4/b’li olarak geçen süreler,
– 01/10/2008 tarihinden itibaren borçlandırılan süreler,

dikkate alınacaktır.Ağır Engelli Çocuğu Olan Kadın Memurlarda Hangi Süreler Dikkate Alınır?

2008 yılı Ekim ayı başından önce memur olan kadın sigortalının söz konusu haklardan yararlandırılmaya başlayacakları tarih, maaşlarını ne zaman aldıklarına göre değişir. Bu tarih maaşlarını her ayın 15’inde alan kadın memur için ayın 15’i, maaşlarını ayın 1’inde alan kadın memur için ayın 1’i, 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan kadın memurlar için ise çalışmaya başladıkları tarihtir.

Son olarak, engelli çocuğu olan kadınların emeklilik durumlarını örneklerle açıkladığımız “Engelli (Malul) Çocuğu Olan Anneler Erken Emekli Oluyor” isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir