Taşeron İşçi Haklarını Ana Şirketten Alabiliremoji4 150x150 - Taşeron İşçi Haklarını Ana Şirketten Alabilir


Taşeron işçi sorunları, her dönem ülkemizin önde gelen konularından olmuştur. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunları çözülmüş olsa da özel sektörde çalışan taşeron işçilerin sorunları varlığını sürdürmektedir.

Taşeronun yasalardaki adı alt işveren olup bir işyerinde alt işveren yani taşeron olarak çalışmak için İş Kanunda belirtilen şartları sağlamak gerekir. Bu yazımızda asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması için gerekli mevzuat hükümlerinden ziyade alt işverene bağlı olarak çalışan işçilerin yani taşeron işçilerin, asıl işverenden talep edebilecek hakları ve asıl işverenin sorumlulukları üzerinde duracağız.İş Kanunu Yönünden Sorumluluk

Gerek İş Kanununda gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda taşeron işçilerin haklarının korunmasına özen gösterilmiştir. İş Kanunu’nun 2. Maddesine göre asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Kanun metninden de anlaşılacağı üzere işçi, sözleşmesini taşeron şirketle yapmış ve onun adına çalışmış olsa da her türlü alacağı için ana şirket ve taşeron şirket birlikte sorumludur. Örneğin, işçi ücretini alamaz ise ücret alacağını adına çalıştığı taşeron firmadan, ana firmadan ya da her ikisinden talep edebilir. Burada işçinin alacağı olarak geniş bir kavram anlaşılmalıdır. Zira taşeron işçinin ücret, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatili, yıllık izin, ikramiye, prim, yemek yardımı, yol yardımı ile ihbar, kıdem, kötüniyet ve işe iade sonucu işe başlatmama tazminatları gibi tüm işçilik haklarından ana firma ile taşeron firma birlikte sorumludur.

SGK Yönünden Sorumluluk

Taşeron işçinin hakları 5510 sayılı Kanunu’nda da korunmuştur. 5510 sayılı Kanunun 12’nci maddesine göre, sigortalılar, üçüncü bir kişinin yani taşeronun aracılığı ile işe girmiş ve sözleşmeyi de taşeron firma ile yapmış olsalar dahi, asıl işveren yani ana firma bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur. Yani örneğin, taşeron işçinin sigortasız çalıştırılması ya da sigorta priminin eksik bildirilmesi gibi durumlarda işçi Sosyal Güvenlik mevzuatından doğan haklarını her iki işyerinden talep edebilir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir