İşten Atılacağım Diye Sendikalı Olmaktan Korkmayın (Sendikal Tazminat)emoji4 300x69 - İşten Atılacağım Diye Sendikalı Olmaktan Korkmayın (Sendikal Tazminat)


maxime rossignol 2663852222 - İşten Atılacağım Diye Sendikalı Olmaktan Korkmayın (Sendikal Tazminat)

İşçilerin haklarını savunabilecek en etkili oluşum sendika olmakla birlikte, sendikalı işçiler her zaman işverenlerin korkulu rüyası olmuştur. Öyle ki sendikanın işyerine girmemesi için ellerinden geleni yaparlar. İşçiler sendikalı olduğunda ise akıllarına ilk gelen çözüm işçiyi işten çıkarmaktır. Çoğu işçi de işten çıkarılma korkusu ile işyerinde sendikanın “s”sinden söz edemez. Çünkü işçiler sendikal nedenlerle işten çıkarıldıklarında işe iade ve sendikal tazminat haklarının olduğundan habersizdir. Peki nedir bu sendikal tazminat?


Sendika Özgürlüğü:

6356 Sayılı Sendikalar Kanunu’nda sendika özgürlüğü güvence altına alınmış olup, işçilerin işe alınmasında, belli bir sendikaya girip girmemesi, sendika üyeliğini devam ettirmesi, üyelikten çekilmesi veya herhangi bir sendikaya üye olması veya olmaması şartına bağlı tutulamayacağı belirtilmiştir. Yine sendika özgürlüğü çerçevesinde işverenin, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamayacağı hüküm altına alınmıştır. İşçiler, sendikaya üye olup olmamaları, iş saatleri dışında veya iş saatleri içinde işverenin izni ile sendika faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz. Ayrıca bu nedenlerle işçiler arasında farklı işlem yapılamaz.

h e n g s t r e a m 1801082222 - İşten Atılacağım Diye Sendikalı Olmaktan Korkmayın (Sendikal Tazminat)

Sendikal Tazminata Başvuru ve Tazminat Tutarları:

İş sözleşmesinin sendikal nedenlerle feshedildiğini iddia eden işçi, sendikal tazminat talep edebilir. Sendikal nedenle sözleşmenin işveren tarafından feshinde dava açabilmek için herhangi bir kıdem şartı aranmaz. İşçi işyerinde yalnızca 1 gün çalışmış olsa bile dava açabilir. Bu davanın açılma süresi fesihten itibaren 10 yıldır.

Bir işçi sendikal nedenle işten atılırsa, ne kadar süre çalıştığına, belirli ya da belirsiz süreli sözleşme ile çalıştığına bakılmaksızın işe iade davası açabilir. Normal koşullarda işe iade davası için işçinin iş güvencesi kapsamında olması ve fesihten itibaren 1 aylık başvuru süresi öngörülmüştür. (belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışması, en az 6 ay kıdemi olması ve işyerinde en az 30 işçi çalışması) Ancak sendikal nedenlerle fesihte işe iade davası açmak için bu şartlar aranmaz.

Mahkeme sendikal nedenle fesihte açılan davada ya işçinin iadesine karar verir ya da işe iade yerine sadece tazminata hükmeder. Mahkeme işçinin işe iadesine karar verirse işçiye yalnızca çalıştırılmadığı süre için 4 aya kadar ücreti ödenir ve işçi işine geri döner. Eğer işçi işine geri dönmek istemezse 12 aylık ücreti tutarında tazminat alır.

Mahkeme işçinin işe iadesi yerine 1 yıllık ücretinden az olmamak üzere işe iade tazminatına karar verirse, işçi karar verilen tazminata ek olarak çalıştırılmadığı süre için 4 aya kadar ücreti alır. Eğer işçi işe iade davası yerine sadece sendikal tazminat davası açarsa mahkeme işçinin 12 aylık ücretinden az olmayacak şekilde sendikal tazminata karar verebilir.

Sendikal Tazminatta İspat Yükümlülüğü:

İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedilmesi nedeniyle açılacak davada, feshin nedenini işveren ispat etmekle yükümlüdür. İşçi feshin, işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını, sendikal nedene dayandığını iddia ederse bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Diğer yandan, iş sözleşmesinin feshedilmediği durumlarda da işverenin sendikal ayrımcılık yaptığını ileri süren işçi bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Sendikal ayrımcılık yapıldığını güçlü biçimde gösteren durumu işçi ortaya koyduğunda, bu davranışının nedenini işveren ispat etmek yükümlüdür.

Benzer Yazılar

6 Yorum

 1. Serdal Uzun dedi ki:

  Ben Vestel beyaz eşyada çalışıyorum. Sendikaya üye olmak istiyorum. Acaba nasıl üye olurum? Yardımcı olur musunuz? Çünkü orda işçinin değeri hiç YOKK. Afedersiniz ama eşek oldunuzmu semer vuranınız çok oluyor.

  • segekam dedi ki:

   Merhaba iyi günler dileriz.

   Öncelikle sendikanın tanımını yapacak olursak; sendika işçi ve işveren haklarını korumak için oluşturulan örgütlerdir. Sendikalar işçiye; ücret zammı, mesai ücretleri, yıllık izinler, sosyal hakların elde edilmesi gibi çeşitli hakların kazanılmasında kolaylık sağlamaktadır. Sendika üyesi olmak için e-devlet portalı üzerinden başvuru yapmak yeterlidir.

 2. hasan ates dedi ki:

  çalıştığım şirkette mavi yakalı personel zorunlu olarak metal sendikasına üye yapılıyor fakat sendika haklarımızı korumuyor, ve her ay bizden 1 yevmiye para kesiyor, sendikadan istıfa edebilirmiyim , bu durumda işveren beni işten çıkarırsa hak telep edebilirmiyim.

  • segekam dedi ki:

   Sevgili takipçimiz;

   Sendikalar ile ilgili temel esaslar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile düzenlenmiştir.

   6356 sayılı Kanunun “Üyelik” başlıklı üçüncü bölümünde yer alan, “Sendika Üyeliği ve Üyeliğin Kazanılması” başlıklı 17’nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.” hükmü yer almaktadır.

   Yine, aynı Kanunun “Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi ve Askıya Alınması” başlıklı 19’uncu maddesinde ise; “İşçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

   Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

   Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.” hükümleri mevcuttur.

   Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde; E-Devlet üzerinden başvuru yapmak suretiyle sendikadan istifa edebilirsiniz (sendika üyeliğinden çekilebilirsiniz). Sendika üyeliğiniz süresince; işvereninizin, sizin sendika üyelik aidatınızı sizin ücretinizden keserek sendikaya ödemesi yasalara uygundur. İstifanız, istifa tarihinizden bir ay sonra geçerlilik kazanacak olup, artık ücretinizden sendika üyelik aidatı adı altında kesinti yapılamayacaktır.

   İşvereninizin sizi sendikadan istifa etmeniz gerekçesiyle işten çıkarması, yasalara açıkça aykırıdır. Şayet böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, hukuki süreç başlatmanız faydanıza olacaktır. Bu konuda, aşağıdaki yazılarımıza da göz atmanız size yarar sağlayacaktır.

   “Kötü Niyetli İşverene 3 Kat Ceza”

   “Geçerli Nedenle Yapılan Fesih”

 3. Lutfi dedi ki:

  Benim daha önceden sendika üyeliğim vardı istifa ettim daha sonraki çalıştığım işyeri bunu öğrenince beni işten çıkardı ne yapabilirim

  • segekam dedi ki:

   Öncelikle iyi günler dileriz.

   6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda;

   “İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.” hükmü yer almaktadır.

   Bu nedenle sendikal nedenlerle işten çıkarıldığınızı ispatlamak koşuluyla 1 ay içerisinde işe iade davası açabilirsiniz. Bununla birlikte ayrıca 10 yıl içerisinde sendikal tazminat davası da açabilirsiniz. Her iki dava türünü aynı anda açabileceğiniz gibi ayrı ayrı da açabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir