Hastalanan Çalışan En Çok Kaç Gün Rapor Alabilir?emoji3 - Hastalanan Çalışan En Çok Kaç Gün Rapor Alabilir?


Sigortalılara Verilecek Olan İstirahat Raporları

doktor 2 - Hastalanan Çalışan En Çok Kaç Gün Rapor Alabilir?

Gönül ister ki kimse hastalanıp rapor almasın. Ancak hayatın olağan akışı zaman zaman bizi sağlığımızdan alıkoyar. Çalışanlar için sağlıkları kadar işleri de önemlidir. Hastalık kapıyı çalmadan hangi doktor hangi süre ile rapor verebilir öğrenelim.

Rapor Verecek Kuruluşun SGK ile Sözleşmesi Olmalı

hastalık - Hastalanan Çalışan En Çok Kaç Gün Rapor Alabilir?

İstirahat raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti kuruluşları tarafından düzenlenmesi şarttır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesiz sağlık hizmeti kuruluşları tarafından verilen ve süresi 10 günü geçmeyen raporlar ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan resmî sağlık hizmeti kuruluşu doktoru tarafından, 10 günü aşan raporlar yine sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

Tek Doktor 10 Güne Kadar Rapor Verebilir

steteskop hasta - Hastalanan Çalışan En Çok Kaç Gün Rapor Alabilir?

Ayakta tedavilerde sigortalıya tek doktor tarafından bir defada en çok 10 gün istirahat raporu verilebilir. Kontrol muayenesi raporda belirtilmek şartı ile toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile uzatılabilir. Eğer süre 20 günü aşacaksa, istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sigortalının tedavisinin başladığı tarihten itibaren istirahat süresi 6 ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi gerekiyorsa sağlık kurulu raporu ile bu süre uzatılır.

Yabancı Ülkede Hastalandım Ne Olacak?

iğne aşı - Hastalanan Çalışan En Çok Kaç Gün Rapor Alabilir?

Sigortalılar iş gereği yurt dışında bulundukları sürede rahatsızlıkları nedeniyle;

-Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat raporları ülkemizdeki prosedürleri ile aynıdır.

-Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat raporunun ilgili ülkenin mevzuatına uygun olduğu ülkemiz dış temsilciliklerince onanması yeterlidir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak isterseniz “Yurt Dışında Tedavi Olmak Sanıldığı Kadar Zor Değil” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İşyeri Hekimleri 2 Güne Kadar Rapor Verebilir

tansiyon hasta - Hastalanan Çalışan En Çok Kaç Gün Rapor Alabilir?

İşyerleri için yasal olarak kademeli bir şekilde zorunlu hale getirilen ve Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkili kılınan işyeri hekimleri bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.

Raporların Biri Sosyal Güvenlik Kurumu’na

medical 563427 1920222 - Hastalanan Çalışan En Çok Kaç Gün Rapor Alabilir?

Raporlarda sigortalının çalışıp çalışamayacağı ve kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı belirtilir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine iletilebilmesi için çalışana verilir. Diğer nüshası SGK’ya gönderilir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir