Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Bilmecesiemoji5 150x150 - Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Bilmecesi


Bedelli Askerlik: Kıdem Tazminatı, Askerlik Dönüşü İşe Alınma veya Tazminat Hakkı

03/08/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na geçici 55’inci madde eklendi ve kamuoyunda Bedelli Askerlik olarak bilinen uygulama yasalaştı. Ancak, bu yasada son iki Bedelli Askerlik uygulamasından farklı olarak 21 gün temel askerlik eğitimi şartı getirilmesi ve uygulamadan faydalanmak için işlerinden ayrılanların ücretsiz izinli sayılması, kıdem tazminatı ile askerlik dönüşü işe alınma veya tazminat hakkı konularındaki tartışmaları da beraberinde getirdi.İş Kanunlarına Göre Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hakkı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 120’nci maddesiyle; 1475 sayılı İş Kanunu, 14’üncü maddesi hariç olmak üzere, yürürlükten kaldırılmıştır. Yine, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesiyle de; kıdem tazminatı fonunun kurulmasına ilişkin çıkarılacak Kanun yürürlüğe girene kadar 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinden doğan kıdem tazminatı haklarının saklı tutulduğu hüküm altına alınmıştır.

Peki neydi bu 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi?

Bu madde uyarınca muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye kıdem tazminatı ödeneceği amir hükmü mevcuttur.

Güncel Bedelli Askerlik uygulamasında 21 gün temel askerlik eğitimi şartı bulunması, işlerinden ayrılarak bedelli askerlikten faydalanmak isteyen yükümlü vatandaşları muvazzaf yani fiilen asker durumuna getirmektedir ve bu hükümden yararlanmasının yolunu açmaktadır. Bir başka deyişle, askerliğin süresinden bağımsız olarak burada önemli olan husus askerliğin fiilen yapılmasıdır.

Askerlik Dönüşü İşe Alınma veya Tazminat Hakkı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 31’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; askerlik nedeniyle işinden ayrılan işçilerin, askerliklerini tamamlamalarının ardından 2 ay içinde askerlik öncesindeki işlerine başvurmaları durumundaki haklarını düzenlemiştir. Buna göre; işçinin eski işi veya benzer nitelikteki iş boşsa işveren derhal işe almak zorundadır. Boş yer olmaması durumunda, boşalacak ilk işe diğer iş başvurusu yapanlara tercih ederek işe almak zorundadır. Uygun şartlar bulunmasına rağmen işe almayan işveren ise 3 aylık ücret karşılığındaki tazminatı ödemekle zorunlu tutulmuştur.Bedelli Askerlik Yasasına Göre Ücretsiz İzin Hakkı ve Getirdiği Tartışmalar

Konuyu tartışmalı hale getiren unsur ise; Bedelli Askerlik Kanunu olarak bilinen 7146 sayılı Kanun uyarınca, yasadan yararlananların 21 günlük temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyerlerince ücretsiz izinli sayılacakları yönündeki kanuni düzenlemedir.

Bu noktada; genel olarak, Bedelli Askerlik uygulamasından faydalanmak isteyen işçiler hem kıdem tazminatı almak hem de askerlik dönüşü haklarını kullanmak için İş Kanunlarını öne sürerken, işverenler ise kıdem tazminatı ödemekten ve işçinin askerlik dönüşü haklarından doğan yükümlülüklerinden kaçınmak adına 7146 sayılı Kanun’un ücretsiz izin düzenlemesini ileri sürmektedir.

Konuyla ilgili tartışmalar, yargı kararları ile sona erecek gibi görünmektedir. Bu noktada, işlerinden ayrılarak bedelli askerlikten faydalanmak isteyen yükümlü vatandaşlardan ücretsiz izin hakkını kullanmak istemeyip askerlik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirmeyi tercih edecekler için “ÖRNEK DİLEKÇE” hazırladık.

Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesini Sona Erdirme

Örnek dilekçeyi kendinize göre uyarladıktan sonra, dilekçenin ekine sülüs olarak bilinen Askerlik Sevk Belgesi’ni eklemeyi ve iki nüsha çıktı almayı unutmayın. Ekli dilekçelerden birini işyerine teslim ederken; diğer nüshaya teslim alan kişinin adını ve soyadını yazarak, tarihi ve teslim aldığına dair bir ibareyi el yazısıyla yazarak imzalamasını talep etmekte fayda var. Şayet işveren veya yetkili kişi bundan imtina ediyorsa bu bildirimi noter aracılığıyla yapmak yerinde olacaktır. Zira, bu türde bir belge olası yargı sürecinde oldukça işinize yarayacaktır.

Son olarak, askerlik nedeniyle iş sözleşmenizi sona erdirirken, her iki taraf için de ihbar süresinin ve dolayısıyla ihbar tazminatının söz konusu olmadığını belirtmekte yarar görüyoruz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir