Ay İçerisinde Birden Fazla İşyerinde Çalışmada Gün Hesabıemoji5 150x150 - Ay İçerisinde Birden Fazla İşyerinde Çalışmada Gün Hesabı


4/a ve 4/b kapsamında aynı ayda çalışması olanların gün hesabı nasıl yapılır bakalım, iyi okumalar…

5510 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre ücret, ücretleri her ayın 15’inde ödenen 4/a ve 4/c kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15’inden takip eden ayın 15’ine kadar geçen süredir. Diğer sigortalılar için ise ayın 1’inden ayın sonuna kadar geçen ve otuz gün olarak değerlendirilen süre olarak tanımlanır.

Tam çalışılan aylarda ayın kaç gün çektiği (28,29,30,31 gün) bakılmaksızın gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır. Öte yandan, sigortalıların ay içinde işe girmeleri halinde işe girdikleri tarihleri ayın kaç gün çektiğine (28,29,30,31 gün) bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle çalışanın gün sayısı hesaplanmaktadır. Sigortalıların ay içinde 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri arasında statü değişikliği olması durumunda 31 gün olan aylarda gün sayısı 30’u geçer. Buna göre, sigortalıların gün sayılarının belirlenmesinde aynı ayda birden fazla statüde (4/a ve 4/b) çalışmasının bulunması durumunda gün sayısı 31 gün olarak alınır. Sigortalıların aylığa hak kazandığı statü belirlendikten sonra, sigortalıların artık gün sayıları aylık bağlamada prime esas kazançlarına ilave edilir. Ancak yıl içindeki gün sayısı 360 günü geçemez.
Bir sigortalının aynı anda hem 4/a hem 4/b kapsamında çalışması söz konusu ise 4/a sigortalılığı kabul edilir.

Örneklerler Sigortalılık Statüsünün Belirlenmesi

Örnek 1- 23/6/2011 tarihinde 4/b kapsamındaki sigortalılığı sona eren sigortalı Ahmet Bey, 24/6/2011 tarihinde 4/a kapsamında çalışmaya başlar. 22/12/2014 tarihinde işten ayrılarak aylık bağlama talebinde bulunur. Ahmet Beyin 2011 yılı Haziran ayı sigorta statüsü 23 gün 4/b’li, 7 gün 4/a’lı olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 2- 30/5/2011 tarihinde 4/b kapsamında sigortalılığı sona eren Serhat Bey, 31/5/2011 tarihinde 4/a’lı olarak çalışmaya başlar ve 29/9/2014 tarihine kadar aralıksız çalışır. 29/9/2014 tarihinde emeklilik talebinde bulunur. Serhat Beyin 2011 yılı Mayıs ayı 30 gün 4/b’li, 1 gün 4/a’lı olarak dikkate alınacaktır.  Emeklilik gün sayısı hesabında 2007 yılı 90 gün, 2008- 2009-2010 yılları 360 gün, 2011 yılı 90 gün olmak üzere 1260 gün 4/b’li, 2011 yılı 271 gün, 2012-2013 yılları 360 gün, 2014 yılı 269 gün olmak üzere 1260 gün Kanunun 4/a’lı olarak toplam 2520 gün hesaplanmıştır. 2011 yılı toplam gün sayısı 360’ı geçtiğinden, 2011 yılı Mayıs ayına ait 1 günlük prime esas kazanç 2011 yılı kazancına ilave edilir, emeklilik hesabında 2011 yılı süre olarak 360 alınır.

Örnek 3- 30/5/2014 tarihinde 4/b kapsamında sigortalılığı sona eren Ayşe Hanım, 31/5/2014 tarihinde 4/a kapsamında çalışmaya başladığı gün iş kazası geçirir ve vefat eder. SGK tarafından yapılan incelemede 899 gün 4/b’li 1 gün 4/a’lı olarak sigortalı bildirilen Ayşe Hanım’ın toplam 900 gün adına prim ödendiği anlaşıldığından 2014 yılı Mayıs ayı 31 gün olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 4- Kendine ait işyerinde 4/b kapsamında çalışması olan Burak Bey, aynı zamanda başka bir işyerinde 4/a kapsamında çalışmaya devam etmektedir. Burak Bey’in emeklilik hesabında 4/a ve 4/b kapsamında çalışmalarının çakıştığı dönemlerde 4/a’lı çalışmaları emeklilik hesabına dahil edilir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir