Mali Tatil Uygulamasıemoji4 - Mali Tatil Uygulaması


takvim5 - Mali Tatil Uygulaması

Mali tatil uygulaması, ilk olarak, 15/03/2007 tarihinde kabul edilerek 28/03/2007 tarihinde 26476 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile ortaya çıkmış olup, yayımlandığı gün itibariyle de yürürlüğe girmiştir.
Mali Tatil Nasıl Tanımlanmıştır?

takvim4 - Mali Tatil Uygulaması

Her yılın 1 ila 20 Temmuz tarihleri arasındaki (20 Temmuz da dahil olmak üzere) dönem mali tatil olarak tanımlanmıştır. 30 Haziran tarihinin tatil gününe denk gelmesi halinde ise, mali tatil; temmuz ayının ilk iş gününde başlamaz, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.


SGK Açısından Mali tatil Uygulaması

takvim3 - Mali Tatil Uygulaması

Mali tatil ilan edilen 1 ila 20 Temmuz tarihleri arasındaki döneme rastlayan tarihlerde; iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri haricindeki, işverenlerce yapılması gereken beyan, bildirim ve ödeme yükümlülükleri; aşağıda örneklendirilerek detaylarıyla açıklanan süreler nispetinde ertelenir.
Mali Tatilin Kazanımları Nelerdir?

takvim2 - Mali Tatil Uygulaması

Son günü mali tatile (1-20 Temmuz tarihleri arasındaki) rastlayan süreler, yedi gün uzamış sayılarak 27 Temmuz son gün olarak kabul edilir.

Mali tatilin sona erdiği 20 Temmuzu izleyen yedi gün içinde, yani 21 ila 27 Temmuz tarihleri arasında biten kanuni ve idari süreler de, 27 Temmuz günü mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır.


Kanun Değişikliği Sonrası Güncel Mevzuat

kitap - Mali Tatil Uygulaması

14/01/2016 tarihli 6661 sayılı Kanun’un 18’inci maddesiyle, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hakkında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Son günü mali tatile rastlayan süreler, yedi gün uzamış sayılarak 27 Temmuzun son gün olarak kabul edilmesine ilişkin hüküm değiştirilmemiştir. Bu hüküm aynı şekliyle yürürlüktedir.
Ancak, mali tatilin sona erdiği 20 Temmuz tarihini izleyen yedi gün içinde, yani 21 ila 27 Temmuz tarihleri arasında biten kanuni ve idari süreler, 27 Temmuz günü mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmakta iken; bu defa, mali tatilin sona erdiği 20 Temmuz tarihini izleyen beş gün içinde, yani 21 ila 25 Temmuz tarihleri arasında biten kanuni ve idari süreler, 25 Temmuz günü mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaya başlanılmıştır.

Bir başka deyişle, malî tatilin son günü olan 20 Temmuz tarihini izleyen yedi günlük ilave süre beş güne düşürülmüştür. Buna bağlı olarak ilave dönemin son günü de 20 Temmuz tarihini izleyen beşinci günü yani 25 Temmuz tarihi olarak değiştirilmiştir. Sonuç olarak; değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 21 ila 25 Temmuz dönemindeki yükümlülükler 25 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar yerine getirildiği takdirde, yasal süre içerisinde yerine getirilmiş kabul edilecektir.

Örneğin; özel sektör işyerlerince 23/07/2018 tarihine kadar verilmesi gereken 2018 yılı Haziran ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, mevcut düzenlemelere göre 25/07/2018 günü dahil olmak üzere verildiği takdirde, yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecek ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir